Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia tego czasopisma w zbiorach czasopism elektronicznych ich bibliotek

Socjolingwistyka XXXIII, red. Katarzyna Skowronek, Kraków 2019, ss. 306
PL ISSN 0208-6808
E-ISSN 2545-0468