Juliane Besters-Dilger (Freiburg)

Bogusław Dunaj (Tarnów)

Stanisław Grabias (Siedlce)

Robert Greenberg (Auckland)

Александр Гура (Mocква)

Senahid Halilović (Sarajevo)

Halina Kurek (Kraków)

Marcin Lubaś (Kraków)

Neda Pintarić (Zagreb)

Renata Siemieńska-Żochowska (Warszawa)

Anna Tyrpa (Kraków)

James William Underhill (Rouen)