Rocznik naukowy „Socjolingwistyka” laureatem programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”

 

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” otrzymało pozytywną ocenę i uzyskało finansowanie

Tym samym, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i § 10 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych ... (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152 ze zm.), czasopismo znajdzie się w wykazie czasopism naukowych MNiSW. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom, Recenzentom oraz Radzie Naukowej Czasopisma za wkład w rozwój naszego rocznika. Zapraszamy do nadsyłania artykułów!


Szanowni Państwo,

zapraszamy do współautorstwa w następnym, 33. tomie „Socjolingwistyki”. Rocznik ukaże się w grudniu bieżącego roku. Czekamy na Państwa artykuły do 31 marca 2019 roku. Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal System (OJS): https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl; zakładka: „Prześlij tekst (system OJS)”.

Czasopismo adresowane jest do polskich i zagranicznych badaczy zainteresowanych zagadnieniami z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych, przede wszystkim socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa i politologii. Zapraszamy do nadsyłania tekstów, których rama teoretyczno-metodologiczna mieści się w socjolingwistyce. W sposób szczególny mogą one dotyczyć:

- polskiej szkoły socjolingwistycznej i jej osiągnięć,

- socjolingwistycznych badań słowiańskich,

- znaczenia współczesnej socjolingwistyki w Europie i na świecie.

"Socjolingwistyka" to czasopismo naukowe ukazujące się od 1977 roku, wydawane w latach 1977-1990 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a od 1991 roku przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (ISSN 0208-6808). Znajduje się na europejskiej liście czasopism humanistycznych ERIH w kategorii NAT. W wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy do kategorii C (10 pkt).

Pełne teksty artykułów wraz ze streszczeniami i słowami kluczowymi są zamieszczane na stronie internetowej czasopisma a następnie udostępniane w bazach danych CEJSH, BazHum oraz POL-index. Egzemplarze drukowane można również nabyć w Księgarni Internetowej IJP PAN (https://sklep.ijp.pan.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad publikacji i przygotowania artykułów znajdują się na stronie: https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl.

Z wyrazami szacunku,
Redakcja

joomla template gratuitjoomla free templates

 

image1 image2 image3
Copyright © 2019  Socjolingwistyka IJP PAN. Wszystkie prawa zastrzeżone.