P. Sotirov, D. Ajdačić (red.): Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 5: Honor, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 436

joomla template gratuitjoomla free templates
Copyright © 2019  Socjolingwistyka IJP PAN. Wszystkie prawa zastrzeżone.