Recenzenci tomu 36 (2022)

Jolanta Antas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Carla Bagna, Università per Stranieri di Siena, Włochy

Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski, Polska

Paweł Bąk, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski, Polska

Władysław Chłopicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Agnieszka Choduń, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski, Polska

Magdalena Danielewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska

Nicole Dołowy-Rybińska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska

Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska

Janina Fras, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska

Marta Juza, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Karolina Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Danuta Kępa-Figura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Piotr Kładoczny, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Katarzyna Leszczyńska,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska

Bronisława Ligara, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski, Polska

Aleksandra Łuczak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska

Aleksandra Matulewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Bożena Matuszczyk-Podgórska, Uniwersytet Gdański, Polska

Alina Naruszewicz-Duchlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Tomasz Łukasz Nowak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Małgorzata Pachowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Polska

Tomasz Piekot, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Helena Pociechina, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Małgorzata Rocławska-Daniluk, Uniwersytet Gdański, Polska

Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Wiesław Stefańczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Paweł Swoboda, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska

Tadeusz Szczerbowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Maria Szmeja,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska

Elżbieta Umińska-Tytoń, Uniwersytet Łódzki, Polska

Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Marta Wójcicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Monika Zaśko-Zielińska, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Rafał Zimny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Recenzenci tomu 35 (2021)

Elżbieta Awramiuk, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski, Polska

Paweł Bąk, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Tomasz Bielak, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska

Elżbieta Bogdanowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski, Polska

Małgorzata Czajkowska-Kisil, Uniwersytet Warszawski, Polska

Marek Czyżewski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Artur Dariusz Kubacki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Izabela Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Polska

Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski, Polska

Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego w Krakowie, Polska

Joanna Grzybek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Irena Kałużyńska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Dariusz Klejnowski-Różycki, Uniwersytet Opolski, Polska

Urszula Kluczyńska, Collegium Da Vinci w Poznaniu, Polska

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Helena Krasowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska

Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Jolanta Latkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Bronisława Ligara, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

JadwigaLinde-Usiekniewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska

Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Aleksandra Łuczak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska

Tomasz Łukasz Nowak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Andrzej Łyda, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Małgorzata Magda-Czekaj, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska

Marzena Makuchowska, Uniwersytet Opolski, Polska

Anna Małecka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Bożena Matuszczyk-Podgórska, Uniwersytet Gdański, Polska

Mirosława Mycawka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Anna Mystkowska-Wiertelak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Alina Naruszewicz-Duchlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Małgorzata Pachowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Polska

Jarosław Pacuła, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Polska

Zbigniew Pasek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska

Adam Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Anna Piechnik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Tomasz Piekot, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Grzegorz Ptaszek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Karolina Radłowska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Małgorzata Rybka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Mirosława Sagan-Bielawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Aldona Sopata, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Magdalena Steciąg, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Wiesław Stefańczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Marzena Stępień, Uniwersytet Warszawski, Polska

Tadeusz Szczerbowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Ewa Szczęsna, Uniwersytet Warszawski, Polska

Magdalena Szpunar, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Jolanta Szpyra-Kozłowska, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Polska

Dorota Śliwa, KatolickiUniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Magdalena Wieczorkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Polska

Marta Wrześniewska-Pietrzak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski, Polska

Aneta Załazińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Rafał Zarębski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Monika Zaśko-Zielińska, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Anna Zielińska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska

Edyta Zierkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Rafał Zimny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Recenzenci tomu 34 (2020)

Lada Badurina, University of Rijeka, Croatia

Anna Bączkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Marzena Błasiak-Tytuła, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Renata Bura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Andrzej Charciarek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski, Polska

Anna Ewert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Lyubov Frolyak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Dariusz Galasiński, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Jacek Gądecki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Romuald Gozdawa-Gołębiowski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Halszka Górny, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska

Agata Hołobut, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Ewa Jędrzejko, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Maria Jodłowiec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Elżbieta Kaczmarska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Maciej Kawka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Maciej Klimiuk, Heidelberg University, Germany

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Danuta Krzyżyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski, Polska

Krzysztof Maćkowiak, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Marzena Makuchowska, Uniwersytet Opolski, Polska

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski, Polska

Krešimir Mićanović, University of Zagreb, Croatia

Jerzy Molas, Uniwersytet Warszawski, Polska

Bartosz Molik, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska

Marta Moskal, University of Glasgow, Scotland, UK

Julia Murrmann, Uniwersytet Warszawski, Polska

Mirosława Mycawka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Jerzy Paszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (pracownik emerytowany)

Mikołaj Pawlak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Kristina Rutkovska, Vilnius University, Lithuania

Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Mirosława Sagan-Bielawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Katarzyna Sicińska, Uniwersytet Łódzki, Polska

Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Bożena Sieradzka-Baziur, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Adam Siwiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Urszula Sokólska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Elżbieta Umińska-Tytoń, Uniwersytet Łódzki, Polska

Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Marta Wójcicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Anna Zakrzewska-Manterys, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Katarzyna Zielińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

 

Recenzenci tomu 33 (2019)

Peter Backhaus (Waseda University, Japan)

Leszek Berezowski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Irena Bogoczova (University of Ostrava, Czech Republic)

Agnieszka Budzyńska-Daca (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski, Opole)

Paolo Coluzzi (University of Malaya, Malaysia)

Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)

Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Anastazja Gajda (Uniwersytet Opolski, Opole)

Małgorzata Gębka-Wolak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Beata Grochola-Woźniak (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Danuta Kępa-Figura (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)

Ferooq Kperogi (Kennesaw State University, United States)

Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Katarzyna Leszczyńska (AGH w Krakowie)

Tadeusz Lewaszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Bartosz Molik (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)

Janusz Mucha (AGH w Krakowie)

Paweł Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Oko Okoro (University of Lagos, Nigeria)

Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

Anna Pajdzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Agnieszka Rypel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Jakub Sadowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Irena Sarnowska-Giefing (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bożena Sieradzka-Baziur (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków)

Agnieszka Sieradzka-Mruk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Barbara Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Aldona Sopata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ewa Szczęsna (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Magdalena Trysińska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Jacek Wasilewski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski, Opole)

Anna Zakrzewska-Manterys (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Danuta Zawadzka (Uniwersytet w Białymstoku)

 

Recenzenci tomu 32 (2018)

Jolanta Antas (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Iwona Butmanowicz-Dębicka (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków)

Władysław Chłopicki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Piotr Chruszczewski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Waldemar Czachur (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Marta Dąbrowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dariusz Galasiński (University of Wolverhampton, United Kingdom)

Anna Dutka-Mańkowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk)

Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Ewa Geller (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Katarzyna Jachimowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Anna Kacperczyk-Kamińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Danuta Kępa-Figura (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)

Hanna Komorowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

Roman Krzywy (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Danuta Krzyżyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Piotr Lewiński (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Małgorzata Lisowska-Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Anna Małecka (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Iza Matusiak-Kempa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Janusz Mucha (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Paweł Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Neda Pintarić (University of Zagrb, Croatia)

Mirosława Podhajecka (Uniwersytet Opolski, Opole)

Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Grzegorz Ptaszek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

Artur Rejter (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Mirosława Sagan-Bielawa (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Anna Zielińska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Rafał Zimny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Dorota Żuchowska-Skiba (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

 

Recenzenci tomu 31 (2017)

Anna Bloch-Rozmej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)

Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń)

Magdalena Graf (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Barbara Jabłońska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Wiesław Lubaszewski (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Andrzej Markowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Jerzy Molas (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Barbara Oczkowa (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Agnieszka Otwinowska-Kasztelaniec (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Andrzej Pawelec (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Radosław Pawelec (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Elżbieta Rudnicka-Fira (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Stanisława Sochacka (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu)

Elżbieta Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Agnieszka Uberman (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

Jacek Wasilewski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Bogusława Whyatt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa)

Dorota Żuchowska-Skiba (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

 

Recenzenci tomu 30 (2016)

Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)

Irena Bogoczowa (Ostravská univerzita v Ostravě, Česko)

Barbara Boniecka (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Joanna Ciesielka (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Barbara Gawda (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Ewa Jędrzejko (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Irena Kamińska-Szmaj (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Małgorzata Karwatowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)

Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Grażyna Kubica-Heller (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Józef Maciuszek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Mariola Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Zbigniew Pasek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Agnieszka Sieradzka-Mruk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Kazimierz Sikora (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Aldona Skudrzyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Joanna Sobczykowa (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Roman Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Petar Sotirow (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Zofia Wanicowa (badacz niezależny)

Jacek Wasilewski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Jadwiga Wronicz (badacz niezależny)

Anna Zielińska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Urszula Żydek-Bednarczuk (Uniwersytet Śląski, Katowice)

 

Recenzenci tomu 29 (2015)

Mirosław Bańko (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Ewa Dzięgiel (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków)

Maciej Falski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski, Opole)

Barbara Gawda (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Senahid Halilović (Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Magdalena Heydel (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Irena Kamińska-Szmaj (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Zofia Kowalik-Kaleta (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Włodzimierz Moch (Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz)

Zbigniew Nęcki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Bogusław Nowowiejski (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)

Barbara Oczkowa (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Wiesław Przyczyna (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Elżbieta Smułkowa (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Agnieszka Spagińska-Pruszak (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

Bogdan Szczepankowski (badacz niezależny)

Tadeusz Szczerbowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Janusz Taborek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Jacek Warchala (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Alicja Witalisz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski, Katowice)

 

Recenzenci tomu 28 (2014)

Мікалай Антропаў (Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Мінск, Беларусь)

Marzena Błasiak-Tytuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Barbara Boniecka (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Andrzej Charciarek (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Maria Cichońska (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski, Opole)

Małgorzata Karwatowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Marina Katnić-Bakaršić (Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Iwona Mazur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Barbara Oczkowa (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Grzegorz Ptaszek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)

Barbara Szymańska (Fundacja „Audiodeskrypcja, Białystok)

Jacek Warchala (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Anna Zielińska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)