Lingua receptiva czy lingua franca? Wybór modelu komunikacji językowej na polsko-czeskim pograniczu (na podstawie badań ankietowych z kraju hradeckiego i ziemi kłodzkiej z Wałbrzychem)

Słowa kluczowe: pogranicze, komunikacja, socjolingwistyka ilościowa, lingua receptiva, lingua franca

Abstrakt

Artykuł zawiera socjolingwistyczną analizę charakteru komunikacji językowej mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza. Celem przeprowadzonego w 2018 roku badania ankietowego było przede wszystkim ustalenie, jaki model jest dominujący oraz od czego to zależy. W artykule przedstawiono wyniki analizy kompetencji językowych badanych mieszkańców pogranicza oraz dokonano opisu ich preferencji językowych. Tłem rozważań są dwa modele komunikacji międzynarodowej: lingua franca oraz lingua receptiva.

Bibliografia

Haugen E. 1962: Semicommunication: The language gap in Scandinavia, [in:] Lieberson S. (ed.), Explorations in Sociolinguistics, Bloomington: Mouton, 85–94.

Hülmbauer C. 2014: A matter of reception: ELF and LaRa compared, Applied Linguistics Review 1/5, 273–295.

Krysztofowicz D. 2017: Lingua receptiva − pojęcie oraz perspektywy dla komunikacji interkulturowej, [w:] Kamasa V., Mikołajczyk B., Taborek J., Woźniak M., Woźnicka M., Zabrocki W. (red.), Język w Poznaniu 7, Poznań: Wydawnictwo Rys, 89–98.

Rehbein J., Thije J.D. ten, Verschik A. 2011: Lingua Receptiva (LaRa) — remarks on the quintessence of Receptive Multilingualism, International Journal of Bilingualism 3(16), 248–264.

Steciąg M. 2017a: Lingua receptiva czy lingua franca? Pracownicy branży usługowo-turystycznej o komunikacji czesko-polskiej na pograniczu (badanie ankietowe), Studia et Documenta Slavica 4, 59–75.

Steciąg M. 2017b: Lingua receptiva czy lingua franca — zachowania językowe mieszkańców polsko‑czeskiego pogranicza, [w:] Hawrysz M., Uździcka M. (red.), Zielonogórskie Seminaria Językowe 2017: Wokół dziejów używania polszczyzny — wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 357–370.

Švorcová B. 2011: Informacja o sytuacji na rynku pracy — 2010. Kraj hradecki, Hradec Králové: Urząd Pracy w Hradcu Králové.

Opublikowane
2019-12-21
Jak cytować
Nieporowski, Piotr Marcin, Magdalena Steciąg, i Lukáš Zábranský. 2019. „Lingua Receptiva Czy Lingua Franca? Wybór Modelu Komunikacji językowej Na Polsko-Czeskim Pograniczu (na Podstawie Badań Ankietowych Z Kraju Hradeckiego I Ziemi kłodzkiej Z Wałbrzychem)”. SOCJOLINGWISTYKA 33(1): 59-75. https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/40 (23 styczeń 2020).
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY