REDAKTOR NACZELNA

Katarzyna Skowronek (Instytut Języka Polskiego PAN, Polska / Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polska)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0200-7217

Prof. dr hab. Katarzyna Skowronek pracuje w Katedrze Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest językoznawczynią i kulturoznawczynią. Specjalizuje się w onomastyce, analizie dyskursu i socjolingwistyce. Jej zainteresowania naukowe dotyczą związków pomiędzy współczesnym językiem polskim a kulturą i społeczeństwem. Jej prace poświęcone są m.in. językowi mediów, językowi w kontekście religijnym, semiotyce reklamy, dyskursowi publicznemu, kulturze popularnej i wizualnej. Od 2018 r. pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Socjolingwistyka” a od 2006 r. należy do redakcji czasopisma „Onomastica”. Jest członkinią m.in. Komisji Socjolingwistyki, Komisji Onomastyki Słowiańskiej i Języka Religijnego, afiliowanych przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Zespołu Języka Religijnego i Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego przy Radzie Języka Polskiego, Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie.

Strona pracownika: https://ijp.pan.pl/pracownicy/katarzyna-skowronek/

REDAKTORZY DZIAŁÓW

Helena Grochola-Szczepanek (Instytut Języka Polskiego PAN, Polska)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1511-0486

Strona pracownika: https://ijp.pan.pl/pracownicy/helena-grochola-szczepanek/

Maciej Czerwiński (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6602-1299

Strona pracownika: https://ifs.filg.uj.edu.pl/maciej-czerwinski

SEKRETARZ REDAKCJI

Małgorzata Czachor (Instytut Języka Polskiego PAN, Polska)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1443-0637

Strona pracownika: https://ijp.pan.pl/pracownicy/malgorzata-czachor/

RADA NAUKOWA

prof. dr. Juliane Besters-Dilger (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Niemcy)

prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Polska)

prof. dr hab. Stanisław Grabias (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

prof. Robert Greenberg (University of Auckland, Nowa Zelandia)

доктор Александр Гура (Институт славяноведения Российской академии наук,  Россия)

prof.  Senahid Halilović (Univerzitet u Sarajevu, Bośnia i Hercegowina)

prof. dr hab. Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

dr hab. Marcin Lubaś (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

prof. Neda Pintarić (Sveučilište u Zagrebu, Chorwacja)

prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

prof. dr hab. Anna Tyrpa (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska)

prof. James William Underhill (Université de Rouen, Francja)