REDAKTOR NACZELNY

Katarzyna Skowronek

Instytut Języka Polskiego PAN, Polska

 

REDAKTORZY DZIAŁÓW

Helena Grochola-Szczepanek

Instytut Języka Polskiego PAN, Polska

Maciej Czerwiński

Uniwersytet Jagielloński, Polska

 

SEKRETARZ REDAKCJI

Dorota Mika

Instytut Języka Polskiego PAN, Polska