Rodzinna polityka językowa. Strategie komunikacyjne w wychowywaniu dzieci trójjęzycznych

Słowa kluczowe: wielojęzyczność, kompetencje lingwistyczne, rodzinna polityka językowa, strategie komunikacyjne, edukacja trójjęzyczna/trzyjęzyczna/trilingwalna

Abstrakt

Niektórzy rodzice, zmotywowani lub zmuszeni okolicznościami życiowym, nie poprzestają na bilingwalnym wychowaniu, lecz wprowadzają trzeci (lub nawet czwarty i kolejny) język do repertuaru językowego swoich dzieci. W specjalistycznej literaturze naukowej oraz poradnikowej poświęca się zagadnieniu symultanicznej akwizycji trzech języków oraz wczesnej ekspozycji na trzy języki mało miejsca, gdyż są to fenomeny znacznie mniej rozpowszechnione niż dwujęzyczne nabywanie kompetencji oraz edukacja bilingwalna. W oparciu o wywiady z rodzicami dzieci trójjęzycznych, w artykule przedstawiono metody i strategie wychowywania trzyjęzycznych dzieci, będące najczęściej specyficznymi adaptacjami znanych modeli wykorzystywanych w wychowywaniu bilingwalnym. Wyniki badań mogą zainteresować zarówno językoznawców jak i rodziców zastanawiających się, jak poprowadzić proces wychowania wielojęzycznych dzieci.                

Bibliografia

Aronin L., Singleton D. 2008: Multilingualism as a new linguistic dispensation, International Journal of Multilingualism 5, 1–16.

Aronin L., Singleton D. 2012: Multilingualism, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Atkinson A.L. 2016: Does Bilingualism Delay the Development of Dementia?, Journal of European Psychology Students 7(1), 43–50.

Baker C. 2014: A parents’ and teachers’ guide to bilingualism, Bristol–Buffalo–Toronto: Multilingual Matters.

Barron-Hauwaert S. 2011: Bilingual Siblings: Language Use in Families (Parents’ and Teachers’ Guide), Bristol–Buffalo–Toronto: Multilingual Matters.

Bhatia T.K., Ritchie W.C. 2013: Introduction, [in:] Bhatia T.K., Ritchie W.C. (eds.), The handbook of Bilingualism and Multilingualism, New York: Wiley Blackwell Publishing, XXI–XXIII .

Bialystok E. 2001: Bilingualism in development: Language, Literacy, Cognition, Cambridge: Cambridge University Press.

Bialystok E., Craik F.I.M., Ryan J. 2006: Executive control in a modified anti-saccade task: Effects of aging and bilingualism, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 32, 1341–1354.

Bialystok E., Luk G., Craik F.I.M. 2009: Cognitive Control and Lexical Access in Younger and Older Bilinguals, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 34(4), 859–873.

Bialystok E., Luk G., Craik F.I.M., Grady C.L. 2011: Lifelong Bilingualism Maintains White Matter Integrity in Older Adults, The Journal of Neuroscience 31(46), 16808–16813.

Bialystok E., Schweizer T.A., Ware J., Fischer C.E., Craik F.I.M. 2010: Bilingualism as a contributor to cognitive reserve: Evidence from brain atrophy in Alzheimer’s disease, Cortex 48(8), 991–996.

Bialystok E., Sullivan M.D. (eds.) 2017: Growing Old with Two Languages: Effects of Bilingualism on Cognitive Aging (Studies in Bilingualism), Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing House.

Blackledge A., Creese A. 2010: Multilingualism: A Critical Perspective, London: Continuum International.

Braun A., Cline T. 2014: Language Strategies for Trilingual Families: Parent’s perspectives, Bristol–Buffalo–Toronto: Multilingual Matters.

Burck C. 2007: Multilingual Living, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Cenoz J. 2013: Defining Multilingualism, Annual Review of Applied Linguistics 3, 3–18.

Edwards J. 2013: Bilingualism and Multilingualism: Some central conceptions, [in:] Bhatia T. K., Ritchie W.C. (eds.), The handbook of Bilingualism and Multilingualism, New York: Wiley Blackwell Publishing, 5–25.

Franceschini R. 2013: History of multilingualism, [in:] Chapelle C.A. (ed.), The encyclopedia of applied linguistics, New York: Blackwell Publishing, 4–8.

Grosjean F., Ping L. (eds.) 2013: The psycholinguistics of bilingualism, Oxford: Wiley Blackwell Publishing.

Festman J., Poarch G.J., Dewaele J.M. 2017: Raising multilingual children, Bristol–Buffalo–Toronto: Multilingual Matters.

Flora C. 2010: Double talk, Psychology Today 11/12, 70–80.

Jarvis S., Pavlenko A. 2008: Crosslinguistic influence in language and cognition, London: Routledge.

King K., Mackey A. 2009: The bilingual edge. Why, when, and how to teach your child a second language, New York: Harper Collins.

Opublikowane
2019-12-21
Jak cytować
Murrmann, Julia Magdalena. 2019. „Rodzinna Polityka językowa. Strategie Komunikacyjne W Wychowywaniu Dzieci trójjęzycznych”. SOCJOLINGWISTYKA 33(1): 193-207. https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/38 (23 styczeń 2020).
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY