Tom 33 (2019): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808

Publisher
Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences

About Journal

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych, przede wszystkim socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa i politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Indexed in

Articles

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Dec 21, 2019
7-25
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 241
Dec 21, 2019
27-42
Anna Ciostek
Statistic: 94
Dec 21, 2019
43-57
Mayowa Akinlotan
Statistic: 55
Dec 21, 2019
59-75
Piotr Marcin Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský
Statistic: 64
Dec 21, 2019
77-96
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 83
Dec 21, 2019
97-111
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 70
Dec 21, 2019
113-125
Piotr Zemszał
Statistic: 33
Dec 22, 2019
127-147
Joanna Cecylia Satoła-Staśkowiak, Wojciech Paweł Sosnowski
Statistic: 130
More Article
Dec 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 240
Dec 6, 2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 138
Dec 22, 2019
Joanna Cecylia Satoła-Staśkowiak, Wojciech Paweł Sosnowski
Statistic: 129
Dec 21, 2019
Anna Ciostek
Statistic: 93
Dec 21, 2019
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 82
Dec 21, 2019
Selim Ben Said, Teresa Wai See Ong
Statistic: 76
Dec 21, 2019
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 69
Dec 21, 2019
Piotr Marcin Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský
Statistic: 63
Dec 21, 2019
Mayowa Akinlotan
Statistic: 54
Dec 21, 2019
Katarzyna Skowronek
Statistic: 48
Dec 21, 2019
Mirosława Sagan-Bielawa
Statistic: 47
Dec 21, 2019
Dorota Mika
Statistic: 45
Dec 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 92
Dec 21, 2019
Joanna Byszuk
Statistic: 82
Dec 21, 2019
Anna Ciostek
Statistic: 66
Dec 21, 2019
Piotr Marcin Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský
Statistic: 54
Dec 22, 2019
Joanna Cecylia Satoła-Staśkowiak, Wojciech Paweł Sosnowski
Statistic: 54
Dec 21, 2019
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 48
Dec 21, 2019
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 44
Dec 21, 2019
Mirosława Sagan-Bielawa
Statistic: 42
Dec 21, 2019
Błażej Osowski
Statistic: 40
Dec 21, 2019
Julia Magdalena Murrmann
Statistic: 39
Dec 21, 2019
Sonia Gembalczyk
Statistic: 38
Dec 21, 2019
Mayowa Akinlotan
Statistic: 35

Ogłoszenia

Information

Zachęcamy czytelników do zarejestrowania się w usłudze powiadamiania o publikacji tego czasopisma. Skorzystaj z linku Zarejestruj u góry strony głównej dziennika. Ta rejestracja spowoduje, że czytelnik otrzyma spis treści pocztą elektroniczną dla każdego nowego wydania czasopisma. Ta lista pozwala także czasopismom ubiegać się o określony poziom wsparcia lub czytelnictwa. Zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności czasopisma, które zapewnia czytelnikom, że ich nazwa i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz zgłosić się do tego czasopisma? Zalecamy przejrzenie strony Informacje o czasopiśmie w celu zapoznania się z zasadami sekcji czasopisma, a także Wytycznymi dla autorów. Autorzy muszą się zarejestrować w czasopiśmie przed przesłaniem lub, jeśli już się zarejestrowali, mogą po prostu zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia tego czasopisma w zbiorach czasopism elektronicznych ich bibliotek.Socjolingwistyka XXXIII, red. Katarzyna Skowronek, Kraków 2019, ss. 306
PL ISSN 0208-6808
E-ISSN 2545-0468
1. Po pozytywnym zaakceptowaniu artykułu przez redakcje, wydawca (IJP PAN) podpisuje z każdym autorem/współautorem tekstu naukowego umowę wydawniczą.
2. Jeżeli Autor chce wykorzystać swój tekst w celach promocyjnych lub naukowych (np. przedrukować w innym czasopiśmie) musi wystąpić pisemnie o zgodę do Instytutu.
3. Samodzielna archiwizacja zgłoszonej wersji nie podlega okresowi embarga.
4. Wolny dostęp:
a) wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana;
b) czas udostępnienie tekstu: w momencie opublikowania;
c) tryb: witryna wydawcy.