Tom 34 (2020): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808


Wydawca :
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel: +48 (12) 632 56 92
e-mail: ijp@ijp.pan.pl


Redakcja :

tel: +48 (12) 632 56 92 wew. 401
e-mail: socjolingwistyka@ijp.pan.pl

Informacje o czasopiśmie

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych - socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa, politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Redakcja przyjmuje do publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej materiały z pogranicza językoznawstwa i nauk humanistyczno-społecznych. Artykuły powinny mieć charakter badawczo-naukowy. Można przysyłać także artykuły przeglądowe, napisane w celu stworzenia nowych syntez lub uogólnień. Na łamach czasopisma publikowane są także sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych. Począwszy od numeru 29 (2015) publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.

Licencja: Od roku 2020 czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji CC BY-ND 4.0 

Aktualna punktacja ministerialna: od roku 2019 - 70 pkt.

Czasopismo notowane na liście: ERIH Plus

Indeksacja w bazach bibliograficznych: CEJSH, PBN/Pol-index,  BazHum

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Indeksowane w

Artykuły

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 332
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 172
gru 31, 2020
Joanna Kowalczyk
Statistic: 139
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 278
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 318
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 201
gru 31, 2020
Magdalena Makowska
Statistic: 151
gru 31, 2020
Magdalena Puda-Blokesz
Statistic: 190
gru 31, 2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 208
gru 31, 2020
Violetta Jaros
Statistic: 99
Więcej artykułów
gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 332
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 318
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 278
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 275
gru 6, 2019
Anna Stwora
Statistic: 216
gru 31, 2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 208
gru 6, 2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 204
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 201
gru 31, 2020
Magdalena Puda-Blokesz
Statistic: 190
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 172
gru 31, 2020
Gabriela Augustyniak-Żmuda
Statistic: 168
gru 31, 2020
Magdalena Makowska
Statistic: 151
gru 22, 2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 254
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 229
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 188
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 174
gru 21, 2019
Błażej Osowski
Statistic: 174
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 174
gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 169
gru 31, 2020
Magdalena Puda-Blokesz
Statistic: 122
gru 31, 2020
Magdalena Makowska
Statistic: 121
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 118
gru 21, 2019
Barbara Pukalska
Statistic: 117
gru 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 115

Ogłoszenia

Zaproszenie do publikacji

sty 20, 2021

mceclip0.png

Szanowni Państwo,

redakcja rocznika naukowego SOCJOLINGWISTYKA zaprasza do przesyłania tekstów do nowego numeru 35(2021). Artykuły naukowe, sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych w językach polskim lub angielskim można zgłaszać do 31 marca 2021 za pomocą Open Journal Systems.

CALL FOR PAPERS

lut 9, 2020

Socjolingwistyka_CallForPapers__2020-18.jpg

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do 34 numeru „Socjolingwistyki”. Czekamy na Państwa artykuły do 31 marca 2020 r. Rocznik ukaże się w grudniu bieżącego roku. Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal Systems (OJS): https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl, zakładka: „Zgłoś tekst”. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania.

Informacje

Zachęcamy Czytelników do subskrypcji powiadomień o nowych artykułach opublikowanych w czasopiśmie. Aby otrzymywać powiadomienia, należy użyć linku Zarejestruj się, który znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej czasopisma. Rejestracja spowoduje, że Czytelnik będzie otrzymywał wiadomość e-mail ze spisem treści każdego nowego numeru czasopisma. Polityka prywatności gwarantuje Czytelnikom, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz przesłać propozycję artykułu do tego czasopisma? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz zasadami redakcyjnymi. Autorzy przed publikacją muszą zarejestrować się na stronie czasopisma, a jeżeli są już zarejestrowani, wystarczy, że zalogują się i rozpoczną proces zgłaszania tekstu.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia czasopisma na liście czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również podkreślić, że otwarty system publikowania tego czasopisma jest odpowiedni dla hostowania przez biblioteki i używania przez pracowników czasopism, w których tworzenie są oni zaangażowani (patrz Open Journal Systems).