Tom 36 Nr 1 (2022): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808


Wydawca :
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel: +48 (12) 632 56 92
e-mail: ijp@ijp.pan.pl


Redakcja :

tel: +48 (12) 632 56 92 wew. 401
e-mail: socjolingwistyka@ijp.pan.pl

Informacje o czasopiśmie

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych - socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa, politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Redakcja przyjmuje do publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej materiały z pogranicza językoznawstwa i nauk humanistyczno-społecznych. Artykuły powinny mieć charakter badawczo-naukowy. Można przysyłać także artykuły przeglądowe, napisane w celu stworzenia nowych syntez lub uogólnień. Na łamach czasopisma publikowane są także sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych. Począwszy od numeru 29 (2015) publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.

Licencja: Od roku 2020 czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji CC BY-ND 4.0 

Aktualna punktacja ministerialna: od roku 2019 - 70 pkt.

Czasopismo notowane na liście: ERIH Plus

Indeksacja w bazach bibliograficznych: CEJSH, DOAJ, PBN/Pol-index,  BazHum

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Indeksowane w

Artykuły

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

31.12.2022
Aleksander Kiklewicz
Statistic: 201
31.12.2022
Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Dominika Michalak
Statistic: 169
31.12.2022
Magdalena Ślawska, Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc
Statistic: 156
31.12.2022
Izabela Olszewska
Statistic: 103
31.12.2022
Marta Maria Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak
Statistic: 153
31.12.2022
Paolo Coluzzi, Patricia Nora Riget
Statistic: 120
31.12.2022
Magdalena Makowska
Statistic: 123
31.12.2022
Marek Cieszkowski
Statistic: 81
31.12.2022
Rafał Zarębski
Statistic: 100
31.12.2022
Nawoja Mikołajczak-Matyja
Statistic: 113
Więcej artykułów
31.12.2022
Kamil Kopacewicz, Tymoteusz Krumholc
Statistic: 407
31.12.2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 355
6.12.2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 327
31.12.2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 277
31.12.2021
Jolanta Szpyra-Kozłowska
Statistic: 142
31.12.2021
Beata Mikołajczyk
Statistic: 133
5.12.2015
Piotr Tomaszewski, Tomasz Piekot
Statistic: 127
31.12.2021
Danuta Kępa-Figura
Statistic: 123
5.12.2019
Beata Jarosz
Statistic: 98
31.12.2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 92
31.12.2022
Beata Mikołajczyk, Anja Ballis
Statistic: 92
5.12.2019
Maciej Rak
Statistic: 89
31.12.2022
Kamil Kopacewicz, Tymoteusz Krumholc
Statistic: 532
31.12.2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 271
6.12.2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 153
31.12.2021
Yumeko Kawamoto
Statistic: 131
22.12.2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 113
31.12.2022
Artur Dariusz Kubacki, Edyta Więcławska
Statistic: 96
5.12.2015
Piotr Tomaszewski, Tomasz Piekot
Statistic: 71
21.12.2019
Anna Krasowska
Statistic: 70
31.12.2022
Alicja Witalisz
Statistic: 69
5.12.2019
Julia Murrmann
Statistic: 58
31.12.2021
Jolanta Szpyra-Kozłowska
Statistic: 56
31.12.2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 54

Ogłoszenia

Nabór tekstów do „Socjolingwistyki” przedłużony do 07.03

1.03.2023

Szanowni Państwo,

ponieważ pojawiły się prośby o przesunięcie ostatecznej daty nadsyłania artykułów, zespół redakcyjny zdecydował się przedłużyć termin przyjmowania nowych tekstów do 7 marca 2023 r. do północy.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Czachor
sekretarz „Socjolingwistyki”

Numer 36 (2022) już dostępny

14.01.2023

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że dostępny jest 36. tom rocznika naukowego „Socjolingwistyka”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru. Pełna wersja elektroniczna znajduje się pod adresem: https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/issue/view/10.

Wszystkim Autorom i Recenzentom serdecznie dziękujemy za współpracę, a Czytelnikom życzymy przyjemnej i ciekawej lektury.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół redakcyjny czasopisma „Socjolingwistyka”

Katarzyna Skowronek

Helena Grochola-Szczepanek

Maciej Czerwiński

Małgorzata Czachor

Call for Papers 2023

23.11.2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do 37. numeru „Socjolingwistyki”. Czekamy na Państwa artykuły do 28 lutego 2023 r. Rocznik ukaże się w grudniu przyszłego roku. Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal Systems (OJS): https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl, zakładka: „Zgłoś tekst”. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania.

Informacje

Zachęcamy Czytelników do subskrypcji powiadomień o nowych artykułach opublikowanych w czasopiśmie. Aby otrzymywać powiadomienia, należy użyć linku Zarejestruj się, który znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej czasopisma. Rejestracja spowoduje, że Czytelnik będzie otrzymywał wiadomość e-mail ze spisem treści każdego nowego numeru czasopisma. Polityka prywatności gwarantuje Czytelnikom, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz przesłać propozycję artykułu do tego czasopisma? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz zasadami redakcyjnymi. Autorzy przed publikacją muszą zarejestrować się na stronie czasopisma, a jeżeli są już zarejestrowani, wystarczy, że zalogują się i rozpoczną proces zgłaszania tekstu.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia czasopisma na liście czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również podkreślić, że otwarty system publikowania tego czasopisma jest odpowiedni dla hostowania przez biblioteki i używania przez pracowników czasopism, w których tworzenie są oni zaangażowani (patrz Open Journal Systems).