Tom 35 (2021): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808


Wydawca :
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel: +48 (12) 632 56 92
e-mail: ijp@ijp.pan.pl


Redakcja :

tel: +48 (12) 632 56 92 wew. 401
e-mail: socjolingwistyka@ijp.pan.pl

Informacje o czasopiśmie

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych - socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa, politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Redakcja przyjmuje do publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej materiały z pogranicza językoznawstwa i nauk humanistyczno-społecznych. Artykuły powinny mieć charakter badawczo-naukowy. Można przysyłać także artykuły przeglądowe, napisane w celu stworzenia nowych syntez lub uogólnień. Na łamach czasopisma publikowane są także sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych. Począwszy od numeru 29 (2015) publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.

Licencja: Od roku 2020 czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji CC BY-ND 4.0 

Aktualna punktacja ministerialna: od roku 2019 - 70 pkt.

Czasopismo notowane na liście: ERIH Plus

Indeksacja w bazach bibliograficznych: CEJSH, DOAJ, PBN/Pol-index,  BazHum

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Indeksowane w

Artykuły

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

gru 31, 2021
Katarzyna Rogalska-Chodecka
Statistic: 197
gru 31, 2021
Katarzyna Piątkowska, Ariadna Strugielska
Statistic: 164
gru 31, 2021
Li-Chi Chen, Anna Sroka-Grądziel, Fu-Lan Lee, Eryk Hajndrych
Statistic: 275
gru 31, 2021
Ewa Zajdler, Agata Naruszewicz
Statistic: 394
gru 31, 2021
Robert Debski, Agnieszka Rabiej
Statistic: 175
gru 31, 2021
Julia Magdalena Murrmann
Statistic: 153
gru 31, 2021
Paulina Oczko
Statistic: 136
gru 31, 2021
Paweł Zakrajewski, Krystyna Warchał
Statistic: 280
gru 31, 2021
Magdalena Graf
Statistic: 347
gru 31, 2021
Danuta Kępa-Figura
Statistic: 283
Więcej artykułów
gru 31, 2021
Beata Mikołajczyk
Statistic: 442
gru 31, 2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 355
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 252
gru 31, 2021
Jolanta Szpyra-Kozłowska
Statistic: 191
gru 31, 2021
Magdalena Graf
Statistic: 184
gru 6, 2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 164
gru 31, 2021
Danuta Kępa-Figura
Statistic: 123
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 118
gru 31, 2021
Anna Niepytalska-Osiecka
Statistic: 108
gru 31, 2021
Robert Debski, Agnieszka Rabiej
Statistic: 86
gru 31, 2021
Ewa Zajdler, Agata Naruszewicz
Statistic: 85
gru 5, 2015
Piotr Tomaszewski, Tomasz Piekot
Statistic: 84
gru 31, 2021
Anna Niepytalska-Osiecka
Statistic: 440
gru 22, 2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 225
gru 31, 2021
Danuta Kępa-Figura
Statistic: 134
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 128
gru 31, 2021
Magdalena Graf
Statistic: 112
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 102
gru 31, 2021
Jolanta Szpyra-Kozłowska
Statistic: 89
gru 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 81
gru 31, 2021
Beata Mikołajczyk
Statistic: 74
gru 31, 2021
Barbara Batko-Tokarz
Statistic: 68
gru 6, 2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 58
gru 31, 2021
Robert Debski, Agnieszka Rabiej
Statistic: 57

Ogłoszenia

Numer 35 (2021) już dostępny

sty 5, 2022

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że od 31.12.2021 r. dostępny jest 35. tom rocznika naukowego „Socjolingwistyka”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru. Pełna wersja elektroniczna znajduje się pod adresem: https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/issue/view/9.

Wszystkim Autorom i Recenzentom serdecznie dziękujemy za współpracę, a Czytelnikom życzymy przyjemnej i ciekawej lektury.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół redakcyjny czasopisma „Socjolingwistyka”

Katarzyna Skowronek

Helena Grochola-Szczepanek

Maciej Czerwiński

Dorota Mika

Małgorzata Czachor

CALL FOR PAPERS 2022

wrz 17, 2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do 36. numeru „Socjolingwistyki”. Czekamy na Państwa artykuły do 28 lutego 2022 r. Rocznik ukaże się w grudniu przyszłego roku. Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal Systems (OJS): https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl, zakładka: „Zgłoś tekst”. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania.

 

Informacje

Zachęcamy Czytelników do subskrypcji powiadomień o nowych artykułach opublikowanych w czasopiśmie. Aby otrzymywać powiadomienia, należy użyć linku Zarejestruj się, który znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej czasopisma. Rejestracja spowoduje, że Czytelnik będzie otrzymywał wiadomość e-mail ze spisem treści każdego nowego numeru czasopisma. Polityka prywatności gwarantuje Czytelnikom, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz przesłać propozycję artykułu do tego czasopisma? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz zasadami redakcyjnymi. Autorzy przed publikacją muszą zarejestrować się na stronie czasopisma, a jeżeli są już zarejestrowani, wystarczy, że zalogują się i rozpoczną proces zgłaszania tekstu.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia czasopisma na liście czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również podkreślić, że otwarty system publikowania tego czasopisma jest odpowiedni dla hostowania przez biblioteki i używania przez pracowników czasopism, w których tworzenie są oni zaangażowani (patrz Open Journal Systems).