Tom 33 (2019): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808

Publisher
Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences

Informacje o czasopiśmie

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych - socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa, politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Indexed In

Articles

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Dec 21, 2019
7-25
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 362
Dec 21, 2019
27-42
Anna Ciostek
Statistic: 183
Dec 21, 2019
43-57
Mayowa Akinlotan
Statistic: 121
Dec 21, 2019
59-75
Piotr Marcin Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský
Statistic: 139
Dec 21, 2019
77-96
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 162
Dec 21, 2019
97-111
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 141
Dec 21, 2019
113-125
Piotr Zemszał
Statistic: 82
Dec 22, 2019
127-147
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 220
More Articles
Dec 6, 2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 183
Dec 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 143
Dec 22, 2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 98
Dec 21, 2019
Anna Ciostek
Statistic: 94
Dec 21, 2019
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 94
Dec 21, 2019
Mirosława Sagan-Bielawa
Statistic: 93
Dec 21, 2019
Piotr Marcin Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský
Statistic: 88
Dec 21, 2019
Błażej Osowski
Statistic: 81
Dec 21, 2019
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 79
Dec 21, 2019
Selim Ben Said, Teresa Wai See Ong
Statistic: 75
Dec 21, 2019
Mayowa Akinlotan
Statistic: 74
Dec 21, 2019
Barbara Pukalska
Statistic: 62
Dec 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 95
Dec 21, 2019
Mirosława Sagan-Bielawa
Statistic: 78
Dec 22, 2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 74
Dec 21, 2019
Anna Ciostek
Statistic: 70
Dec 21, 2019
Selim Ben Said, Teresa Wai See Ong
Statistic: 70
Dec 21, 2019
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 61
Dec 21, 2019
Piotr Marcin Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský
Statistic: 54
Dec 21, 2019
Julia Magdalena Murrmann
Statistic: 48
Dec 6, 2019
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
Statistic: 48
Dec 21, 2019
Mayowa Akinlotan
Statistic: 47
Dec 21, 2019
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 47
Dec 21, 2019
Joanna Byszuk
Statistic: 47

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS

Feb 9, 2020

Socjolingwistyka_CallForPapers__2020-18.jpg

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do 34 numeru „Socjolingwistyki”. Czekamy na Państwa artykuły do 31 marca 2020 r. Rocznik ukaże się w grudniu bieżącego roku. Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal Systems (OJS): https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl, zakładka: „Zgłoś tekst”. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania.

Information

Zachęcamy czytelników do zarejestrowania się w usłudze powiadamiania o publikacji tego czasopisma. Skorzystaj z linku Zarejestruj u góry strony głównej dziennika. Ta rejestracja spowoduje, że czytelnik otrzyma spis treści pocztą elektroniczną dla każdego nowego wydania czasopisma. Ta lista pozwala także czasopismom ubiegać się o określony poziom wsparcia lub czytelnictwa. Zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności czasopisma, które zapewnia czytelnikom, że ich nazwa i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz zgłosić się do tego czasopisma? Zalecamy przejrzenie strony Informacje o czasopiśmie w celu zapoznania się z zasadami sekcji czasopisma, a także Wytycznymi dla autorów. Autorzy muszą się zarejestrować w czasopiśmie przed przesłaniem lub, jeśli już się zarejestrowali, mogą po prostu zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia tego czasopisma w zbiorach czasopism elektronicznych ich bibliotek

Socjolingwistyka XXXIII, red. Katarzyna Skowronek, Kraków 2019, ss. 306
PL ISSN 0208-6808
E-ISSN 2545-0468