Tom 34 (2020): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808


Wydawca :
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel: +48 (12) 632 56 92
e-mail: ijp@ijp.pan.pl


Redakcja :

tel: +48 (12) 632 56 92 wew. 401
e-mail: socjolingwistyka@ijp.pan.pl

Informacje o czasopiśmie

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych - socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa, politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Redakcja przyjmuje do publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej materiały z pogranicza językoznawstwa i nauk humanistyczno-społecznych. Artykuły powinny mieć charakter badawczo-naukowy. Można przysyłać także artykuły przeglądowe, napisane w celu stworzenia nowych syntez lub uogólnień. Na łamach czasopisma publikowane są także sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych. Począwszy od numeru 29 (2015) publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.

Licencja: Od roku 2020 czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji CC BY-ND 4.0 

Aktualna punktacja ministerialna: od roku 2019 - 70 pkt.

Czasopismo notowane na liście: ERIH Plus

Indeksacja w bazach bibliograficznych: CEJSH, DOAJ, PBN/Pol-index,  BazHum

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Indeksowane w

Artykuły

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 405
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 229
gru 31, 2020
Joanna Kowalczyk
Statistic: 185
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 337
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 368
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 243
gru 31, 2020
Magdalena Makowska
Statistic: 206
gru 31, 2020
Magdalena Puda-Blokesz
Statistic: 235
gru 31, 2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 440
gru 31, 2020
Violetta Jaros
Statistic: 126
Więcej artykułów
gru 31, 2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 293
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 221
gru 6, 2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 193
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 147
gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 115
gru 5, 2015
Anna Siudak
Statistic: 111
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 107
gru 6, 2019
Anna Stwora
Statistic: 104
gru 5, 2019
Amir Kapetanović
Statistic: 100
gru 21, 2019
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 98
gru 21, 2019
Irmina Kotlarska
Statistic: 90
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 87
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 209
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 192
gru 22, 2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 179
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 175
gru 31, 2020
Joanna Kowalczyk
Statistic: 168
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 134
gru 31, 2020
Rafał Mazur
Statistic: 130
gru 31, 2020
Magdalena Makowska
Statistic: 130
gru 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 129
gru 31, 2020
Daniel Sunderland
Statistic: 123
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 113
gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 110

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS 2022

wrz 17, 2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do 36. numeru „Socjolingwistyki”. Czekamy na Państwa artykuły do 28 lutego 2022 r. Rocznik ukaże się w grudniu przyszłego roku. Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal Systems (OJS): https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl, zakładka: „Zgłoś tekst”. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania.

 

Zaproszenie do publikacji

sty 20, 2021

mceclip3.png

Szanowni Państwo,

redakcja rocznika naukowego SOCJOLINGWISTYKA zaprasza do przesyłania tekstów do nowego numeru 35(2021). Artykuły naukowe, sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych w językach polskim lub angielskim można zgłaszać do 31 marca 2021 za pomocą Open Journal Systems.

Informacje

Zachęcamy Czytelników do subskrypcji powiadomień o nowych artykułach opublikowanych w czasopiśmie. Aby otrzymywać powiadomienia, należy użyć linku Zarejestruj się, który znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej czasopisma. Rejestracja spowoduje, że Czytelnik będzie otrzymywał wiadomość e-mail ze spisem treści każdego nowego numeru czasopisma. Polityka prywatności gwarantuje Czytelnikom, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz przesłać propozycję artykułu do tego czasopisma? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz zasadami redakcyjnymi. Autorzy przed publikacją muszą zarejestrować się na stronie czasopisma, a jeżeli są już zarejestrowani, wystarczy, że zalogują się i rozpoczną proces zgłaszania tekstu.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia czasopisma na liście czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również podkreślić, że otwarty system publikowania tego czasopisma jest odpowiedni dla hostowania przez biblioteki i używania przez pracowników czasopism, w których tworzenie są oni zaangażowani (patrz Open Journal Systems).