Tom 36 Nr 1 (2022): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808


Wydawca :
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel: +48 (12) 632 56 92
e-mail: ijp@ijp.pan.pl


Redakcja :

tel: +48 (12) 632 56 92 wew. 401
e-mail: socjolingwistyka@ijp.pan.pl

Informacje o czasopiśmie

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych - socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa, politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Redakcja przyjmuje do publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej materiały z pogranicza językoznawstwa i nauk humanistyczno-społecznych. Artykuły powinny mieć charakter badawczo-naukowy. Można przysyłać także artykuły przeglądowe, napisane w celu stworzenia nowych syntez lub uogólnień. Na łamach czasopisma publikowane są także sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych. Począwszy od numeru 29 (2015) publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.

Licencja: Od roku 2020 czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji CC BY-ND 4.0 

Aktualna punktacja ministerialna: od roku 2019 - 70 pkt.

Czasopismo notowane na liście: ERIH Plus

Indeksacja w bazach bibliograficznych: CEJSH, DOAJ, PBN/Pol-index,  BazHum

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Indeksowane w

Artykuły

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

31.12.2022
Aleksander Kiklewicz
Statistic: 354
31.12.2022
Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Dominika Michalak
Statistic: 277
31.12.2022
Magdalena Ślawska, Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc
Statistic: 261
31.12.2022
Izabela Olszewska
Statistic: 174
31.12.2022
Marta Maria Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak
Statistic: 307
31.12.2022
Paolo Coluzzi, Patricia Nora Riget
Statistic: 190
31.12.2022
Magdalena Makowska
Statistic: 251
31.12.2022
Marek Cieszkowski
Statistic: 163
31.12.2022
Rafał Zarębski
Statistic: 191
31.12.2022
Nawoja Mikołajczak-Matyja
Statistic: 213
Więcej artykułów
31.12.2023
Marek Łaziński
Statistic: 423
6.12.2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 398
31.12.2022
Kamil Kopacewicz, Tymoteusz Krumholc
Statistic: 348
31.12.2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 247
31.12.2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 229
31.12.2021
Jolanta Szpyra-Kozłowska
Statistic: 172
31.12.2021
Beata Mikołajczyk
Statistic: 159
31.12.2023
Aleksandra Miaskowska
Statistic: 158
5.12.2015
Piotr Tomaszewski, Tomasz Piekot
Statistic: 149
31.12.2021
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Statistic: 142
31.12.2023
Julia Seweryn
Statistic: 124
5.12.2019
Beata Jarosz
Statistic: 118
31.12.2023
Marek Łaziński
Statistic: 501
5.12.2015
Dorota Kołodziej
Statistic: 414
31.12.2022
Kamil Kopacewicz, Tymoteusz Krumholc
Statistic: 410
31.12.2021
Yumeko Kawamoto
Statistic: 286
6.12.2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 270
31.12.2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 249
5.12.2019
Julia Murrmann
Statistic: 181
5.12.2015
Piotr Tomaszewski, Tomasz Piekot
Statistic: 169
22.12.2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 157
31.12.2023
Katarzyna Liber-Kwiecińska
Statistic: 101
31.12.2022
Alicja Witalisz
Statistic: 94
31.12.2022
Aleksander Kiklewicz
Statistic: 83

Ogłoszenia

Zaproszenie do publikacji (Call for Papers) 2024

8.12.2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do 38. numeru „Socjolingwistyki”. Czekamy na Państwa artykuły do 29 lutego 2024 r. Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal Systems (OJS): https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl, zakładka: „Zgłoś tekst”. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania. Rocznik ukaże się w grudniu przyszłego roku.

Z wyrazami szacunku

Redakcja „Socjolingwistyki”

Nabór tekstów do „Socjolingwistyki” przedłużony do 07.03

1.03.2023

Szanowni Państwo,

ponieważ pojawiły się prośby o przesunięcie ostatecznej daty nadsyłania artykułów, zespół redakcyjny zdecydował się przedłużyć termin przyjmowania nowych tekstów do 7 marca 2023 r. do północy.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Czachor
sekretarz „Socjolingwistyki”

Numer 36 (2022) już dostępny

14.01.2023

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że dostępny jest 36. tom rocznika naukowego „Socjolingwistyka”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru. Pełna wersja elektroniczna znajduje się pod adresem: https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/issue/view/10.

Wszystkim Autorom i Recenzentom serdecznie dziękujemy za współpracę, a Czytelnikom życzymy przyjemnej i ciekawej lektury.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół redakcyjny czasopisma „Socjolingwistyka”

Katarzyna Skowronek

Helena Grochola-Szczepanek

Maciej Czerwiński

Małgorzata Czachor

Informacje

Zachęcamy Czytelników do subskrypcji powiadomień o nowych artykułach opublikowanych w czasopiśmie. Aby otrzymywać powiadomienia, należy użyć linku Zarejestruj się, który znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej czasopisma. Rejestracja spowoduje, że Czytelnik będzie otrzymywał wiadomość e-mail ze spisem treści każdego nowego numeru czasopisma. Polityka prywatności gwarantuje Czytelnikom, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz przesłać propozycję artykułu do tego czasopisma? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz zasadami redakcyjnymi. Autorzy przed publikacją muszą zarejestrować się na stronie czasopisma, a jeżeli są już zarejestrowani, wystarczy, że zalogują się i rozpoczną proces zgłaszania tekstu.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia czasopisma na liście czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również podkreślić, że otwarty system publikowania tego czasopisma jest odpowiedni dla hostowania przez biblioteki i używania przez pracowników czasopism, w których tworzenie są oni zaangażowani (patrz Open Journal Systems).