Tom 34 (2020): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808


Wydawca :
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel: +48 (12) 632 56 92
e-mail: ijp@ijp.pan.pl


Redakcja :

tel: +48 (12) 632 56 92 wew. 401
e-mail: socjolingwistyka@ijp.pan.pl

Informacje o czasopiśmie

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych - socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa, politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Redakcja przyjmuje do publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej materiały z pogranicza językoznawstwa i nauk humanistyczno-społecznych. Artykuły powinny mieć charakter badawczo-naukowy. Można przysyłać także artykuły przeglądowe, napisane w celu stworzenia nowych syntez lub uogólnień. Na łamach czasopisma publikowane są także sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych. Począwszy od numeru 29 (2015) publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.

Licencja: Od roku 2020 czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji CC BY-ND 4.0 

Aktualna punktacja ministerialna: od roku 2019 - 70 pkt.

Czasopismo notowane na liście: ERIH Plus

Indeksacja w bazach bibliograficznych: CEJSH, DOAJ, PBN/Pol-index,  BazHum

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Indeksowane w

Artykuły

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 382
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 206
gru 31, 2020
Joanna Kowalczyk
Statistic: 172
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 323
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 350
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 229
gru 31, 2020
Magdalena Makowska
Statistic: 190
gru 31, 2020
Magdalena Puda-Blokesz
Statistic: 216
gru 31, 2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 362
gru 31, 2020
Violetta Jaros
Statistic: 115
Więcej artykułów
gru 31, 2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 256
gru 6, 2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 208
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 194
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 149
gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 128
gru 5, 2015
Anna Siudak
Statistic: 122
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 121
gru 6, 2019
Anna Stwora
Statistic: 111
gru 31, 2020
Magdalena Puda-Blokesz
Statistic: 103
gru 21, 2019
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 102
gru 21, 2019
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 98
gru 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 92
gru 22, 2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 226
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 206
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 201
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 183
gru 31, 2020
Joanna Kowalczyk
Statistic: 154
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 142
gru 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 134
gru 31, 2020
Magdalena Makowska
Statistic: 132
gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 122
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 117
gru 31, 2020
Rafał Mazur
Statistic: 114
gru 31, 2020
Magdalena Puda-Blokesz
Statistic: 113

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS 2022

wrz 17, 2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do 36. numeru „Socjolingwistyki”. Czekamy na Państwa artykuły do 28 lutego 2022 r. Rocznik ukaże się w grudniu przyszłego roku. Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal Systems (OJS): https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl, zakładka: „Zgłoś tekst”. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania.

 

Zaproszenie do publikacji

sty 20, 2021

mceclip3.png

Szanowni Państwo,

redakcja rocznika naukowego SOCJOLINGWISTYKA zaprasza do przesyłania tekstów do nowego numeru 35(2021). Artykuły naukowe, sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych w językach polskim lub angielskim można zgłaszać do 31 marca 2021 za pomocą Open Journal Systems.

Informacje

Zachęcamy Czytelników do subskrypcji powiadomień o nowych artykułach opublikowanych w czasopiśmie. Aby otrzymywać powiadomienia, należy użyć linku Zarejestruj się, który znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej czasopisma. Rejestracja spowoduje, że Czytelnik będzie otrzymywał wiadomość e-mail ze spisem treści każdego nowego numeru czasopisma. Polityka prywatności gwarantuje Czytelnikom, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz przesłać propozycję artykułu do tego czasopisma? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz zasadami redakcyjnymi. Autorzy przed publikacją muszą zarejestrować się na stronie czasopisma, a jeżeli są już zarejestrowani, wystarczy, że zalogują się i rozpoczną proces zgłaszania tekstu.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia czasopisma na liście czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również podkreślić, że otwarty system publikowania tego czasopisma jest odpowiedni dla hostowania przez biblioteki i używania przez pracowników czasopism, w których tworzenie są oni zaangażowani (patrz Open Journal Systems).