Tom 34 (2020): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808


Wydawca :
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel: +48 (12) 632 56 92
e-mail: ijp@ijp.pan.pl


Redakcja :

tel: +48 (12) 632 56 92 wew. 401
e-mail: socjolingwistyka@ijp.pan.pl

Informacje o czasopiśmie

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych - socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa, politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Redakcja przyjmuje do publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej materiały z pogranicza językoznawstwa i nauk humanistyczno-społecznych. Artykuły powinny mieć charakter badawczo-naukowy. Można przysyłać także artykuły przeglądowe, napisane w celu stworzenia nowych syntez lub uogólnień. Na łamach czasopisma publikowane są także sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych. Począwszy od numeru 29 (2015) publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.

Licencja: Od roku 2020 czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji CC BY-ND 4.0 

Aktualna punktacja ministerialna: od roku 2019 - 70 pkt.

Czasopismo notowane na liście: ERIH Plus

Indeksacja w bazach bibliograficznych: CEJSH, PBN/Pol-index,  BazHum

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Indeksowane w

Artykuły

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 301
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 149
gru 31, 2020
Joanna Kowalczyk
Statistic: 121
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 230
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 274
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 177
gru 31, 2020
Magdalena Makowska
Statistic: 134
gru 31, 2020
Magdalena Puda-Blokesz
Statistic: 180
gru 31, 2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 163
gru 31, 2020
Violetta Jaros
Statistic: 88
Więcej artykułów
gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 301
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 274
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 230
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 227
gru 6, 2019
Anna Stwora
Statistic: 225
gru 31, 2020
Magdalena Puda-Blokesz
Statistic: 180
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 177
gru 6, 2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 164
gru 31, 2020
Agnieszka Konowska
Statistic: 163
gru 6, 2019
Agnieszka Cierpich
Statistic: 160
gru 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 154
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 149
gru 22, 2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 274
gru 21, 2019
Błażej Osowski
Statistic: 181
gru 31, 2020
Dorota Żuchowska-Skiba
Statistic: 141
gru 31, 2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek
Statistic: 141
gru 31, 2020
Ignacy Nasalski
Statistic: 139
gru 31, 2020
Waldemar Czachur
Statistic: 135
gru 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 133
gru 31, 2020
Patrycja Pałka
Statistic: 122
gru 21, 2019
Barbara Pukalska
Statistic: 119
gru 21, 2019
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 99
gru 31, 2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala
Statistic: 97
gru 31, 2020
Magdalena Makowska
Statistic: 94

Ogłoszenia

Puste wiadomości

sty 22, 2021

Szanowni Państwo,

dotarły do nas informacje o pustych mailach wysyłanych do Państwa z konta Socjolingwistyki. Zajęliśmy się tym problemem. W wiadomościach nie ma wirusów, powodem generowania pustych wiadomości był  błąd systemu OJS.  Bardzo przepraszamy za tę niedogodność. Usterka została już usunięta.

Zaproszenie do publikacji

sty 20, 2021

mceclip0.png

Szanowni Państwo,

redakcja rocznika naukowego SOCJOLINGWISTYKA zaprasza do przesyłania tekstów do nowego numeru 35(2021). Artykuły naukowe, sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych w językach polskim lub angielskim można zgłaszać do 31 marca 2021 za pomocą Open Journal Systems.

Informacje

Zachęcamy Czytelników do subskrypcji powiadomień o nowych artykułach opublikowanych w czasopiśmie. Aby otrzymywać powiadomienia, należy użyć linku Zarejestruj się, który znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej czasopisma. Rejestracja spowoduje, że Czytelnik będzie otrzymywał wiadomość e-mail ze spisem treści każdego nowego numeru czasopisma. Polityka prywatności gwarantuje Czytelnikom, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz przesłać propozycję artykułu do tego czasopisma? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz zasadami redakcyjnymi. Autorzy przed publikacją muszą zarejestrować się na stronie czasopisma, a jeżeli są już zarejestrowani, wystarczy, że zalogują się i rozpoczną proces zgłaszania tekstu.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia czasopisma na liście czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również podkreślić, że otwarty system publikowania tego czasopisma jest odpowiedni dla hostowania przez biblioteki i używania przez pracowników czasopism, w których tworzenie są oni zaangażowani (patrz Open Journal Systems).