SOCJOLINGWISTYKA
Instytut Języka Polskiego PAN
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel.: +48 12 6325692, wew. 401
e-mail: socjolingwistyka@ijp.pan.pl

Główna osoba do kontaktu

Katarzyna Skowronek
Redaktor naczelny

Wsparcie techniczne

Dorota Mika (Editorial Assistant)