Redaktor naczelny

Katarzyna Skowronek
+48 12 6325692, wew. 401

Sekretarz redakcji

Dorota Mika
+48 12 6325692, wew. 401