Opublikowane: Dec 21, 2019

Prawa językowe i dyskryminacja językowa w prawie Unii Europejskiej

Dec 21, 2019
7-25
Cezary Henryk Węgliński
Czytaj statystyki : 407

Terminologia Unii Europejskiej i brukselizmy: ewolucja

Dec 21, 2019
27-42
Anna Ciostek
Czytaj statystyki : 217

Ewolucja odmian kręgu zewnętrznego: nigeryjska odmiana języka angielskiego

Dec 21, 2019
43-57
Mayowa Akinlotan
Czytaj statystyki : 130

Lingua receptiva czy lingua franca? Wybór modelu komunikacji językowej na polsko-czeskim pograniczu (na podstawie badań ankietowych z kraju hradeckiego i ziemi kłodzkiej z Wałbrzychem)

Dec 21, 2019
59-75
Piotr Marcin Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský
Czytaj statystyki : 156

Na początku było słowo. Struktura argumentacyjna artykułów prasowych na temat dyskursu miłosierdzia wobec uchodźców

Dec 21, 2019
77-96
Natalia Zawadzka-Paluektau
Czytaj statystyki : 201

Honoryfikatywność jako sposób kształtowania relacji w populizmie

Dec 21, 2019
97-111
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Czytaj statystyki : 165

Pojęcie wolności w optyce dychotomii swoi–obcy w tekstach sowieckiego ideologicznego subdyskursu o kulturze lat 1953–1957

Dec 21, 2019
113-125
Piotr Zemszał
Czytaj statystyki : 89

O problematyce kobiecej na płaszczyźnie językowej w kontekście zagadnienia równych szans w Polsce, Rosji i Bułgarii

Dec 22, 2019
127-147
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Czytaj statystyki : 264

Ile jest negowania w negacji? – multimodalna analiza wystąpienia publicznego (pilotażowe badanie z elementami ilościowymi)

Dec 21, 2019
149-165
Sonia Gembalczyk
Czytaj statystyki : 106

Materiały do nauki języka angielskiego wydawane od końca XVIII do połowy XX wieku jako źródła badań polsko-angielskich kontaktów językowych. Prolegomena badawcze

Dec 21, 2019
167-180
Irmina Kotlarska
Czytaj statystyki : 99

O korzyściach z nauczania oraz uczenia się języka polskiego jako obcego (wyniki sondażu)

Dec 21, 2019
181-191
Mirosława Sagan-Bielawa
Czytaj statystyki : 153

Rodzinna polityka językowa. Strategie komunikacyjne w wychowywaniu dzieci trójjęzycznych

Dec 21, 2019
193-207
Julia Magdalena Murrmann
Czytaj statystyki : 117

Badanie zmian językowych na szyldach sklepów w Malezji: studium diachroniczne w George Town w stanie Penang

Dec 21, 2019
209-230
Selim Ben Said, Teresa Wai See Ong
Czytaj statystyki : 155

Przemianki, czyli miana towarzyskie jako znak inicjacji w polskich cechach rzemieślniczych

Dec 21, 2019
231-242
Danuta Lech-Kirstein
Czytaj statystyki : 98

Fleksyjne wykładniki stylizacji na polszczyznę Żydów w przedwojennym szmoncesie kabaretowym

Dec 21, 2019
243-254
Anna Krasowska
Czytaj statystyki : 103

Właściwości fonetyczne i fleksyjne języka familijnego Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych)

Dec 21, 2019
255-268
Violetta Jaros
Czytaj statystyki : 82

Drugie życie gwary — dialektyzacja w wybranych powieściach Katarzyny Bereniki Miszczuk

Dec 21, 2019
269-282
Błażej Osowski
Czytaj statystyki : 134