Opublikowane: 21.12.2019

Prawa językowe i dyskryminacja językowa w prawie Unii Europejskiej

21.12.2019
7-25
Cezary Henryk Węgliński

Terminologia Unii Europejskiej i brukselizmy: ewolucja

21.12.2019
27-42
Anna Ciostek

Ewolucja odmian kręgu zewnętrznego: nigeryjska odmiana języka angielskiego

21.12.2019
43-57
Mayowa Akinlotan

Lingua receptiva czy lingua franca? Wybór modelu komunikacji językowej na polsko-czeskim pograniczu (na podstawie badań ankietowych z kraju hradeckiego i ziemi kłodzkiej z Wałbrzychem)

21.12.2019
59-75
Piotr Marcin Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský

Na początku było słowo. Struktura argumentacyjna artykułów prasowych na temat dyskursu miłosierdzia wobec uchodźców

21.12.2019
77-96
Natalia Zawadzka-Paluektau

Honoryfikatywność jako sposób kształtowania relacji w populizmie

21.12.2019
97-111
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak

Pojęcie wolności w optyce dychotomii swoi–obcy w tekstach sowieckiego ideologicznego subdyskursu o kulturze lat 1953–1957

21.12.2019
113-125
Piotr Zemszał

O problematyce kobiecej na płaszczyźnie językowej w kontekście zagadnienia równych szans w Polsce, Rosji i Bułgarii

22.12.2019
127-147
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski

Ile jest negowania w negacji? – multimodalna analiza wystąpienia publicznego (pilotażowe badanie z elementami ilościowymi)

21.12.2019
149-165
Sonia Gembalczyk

Materiały do nauki języka angielskiego wydawane od końca XVIII do połowy XX wieku jako źródła badań polsko-angielskich kontaktów językowych. Prolegomena badawcze

21.12.2019
167-180
Irmina Kotlarska

O korzyściach z nauczania oraz uczenia się języka polskiego jako obcego (wyniki sondażu)

21.12.2019
181-191
Mirosława Sagan-Bielawa

Rodzinna polityka językowa. Strategie komunikacyjne w wychowywaniu dzieci trójjęzycznych

21.12.2019
193-207
Julia Magdalena Murrmann

Badanie zmian językowych na szyldach sklepów w Malezji: studium diachroniczne w George Town w stanie Penang

21.12.2019
209-230
Selim Ben Said, Teresa Wai See Ong

Przemianki, czyli miana towarzyskie jako znak inicjacji w polskich cechach rzemieślniczych

21.12.2019
231-242
Danuta Lech-Kirstein

Fleksyjne wykładniki stylizacji na polszczyznę Żydów w przedwojennym szmoncesie kabaretowym

21.12.2019
243-254
Anna Krasowska

Właściwości fonetyczne i fleksyjne języka familijnego Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych)

21.12.2019
255-268
Violetta Jaros

Drugie życie gwary — dialektyzacja w wybranych powieściach Katarzyny Bereniki Miszczuk

21.12.2019
269-282
Błażej Osowski