Recenzja książki Cornelii Wilhelminy Koolen "Reading beyond the female: The relationship between perception of author gender and literary quality"

Słowa kluczowe: recenzja, gender studies, analiza dyskursu, stylometria, literaturoznawstwo

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi recenzję książki "Reading beyond the female: The relationship between perception of author gender and literary quality" holenderskiej badaczki Cornelii Koolen. Prezentowana książka podejmuje tematykę relacji między płcią autora, oceną jakości literackiej jego lub jej twórczości i rzeczywistymi cechami tekstów, wpisując się w tym samym w nurt badań nad stereotypami płciowymi w języku i literaturze. Dzięki innowacyjnemu zastosowaniu ilościowych metod analizy tekstu, stanowi też istotną pozycję w zakresie metodologii stylometrycznej, nadając całości pracy interdyscyplinarny charakter.

Bibliografia

Koolen C.W. 2018: Reading beyond the female: The relationship between perception of author gender and literary quality, ILLC Dissertation Series, Amsterdam, open-access, online: <https://dare.uva.nl/search?identifier=cb936704-8215-4f47-9013-0d43d37f1ce7> [1.10.2019].

Opublikowane
2019-12-21
Jak cytować
Byszuk, Joanna. 2019. „Recenzja książki Cornelii Wilhelminy Koolen "Reading Beyond the Female: The Relationship Between Perception of Author Gender and Literary quality&quot;”. SOCJOLINGWISTYKA 33(1): 283-87. https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/55 (23 styczeń 2020).
Dział
SPRAWOZDANIA I PRZEGLĄD LITERATURY SOCJOLINGWISTYCZNEJ