Czy języki marketingu „mogą kłamać”? Recenzja monografii Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn "Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna"

Słowa kluczowe: krytyczna analiza dyskursu, profesjolekt, dyskurs marketingu, zmiany społeczno-kulturowew Polsce po 1989 r.

Abstrakt

Autorka przedstawia główne założenia i treści monografii naukowej Smoleń-Wawrzusiszyn Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna. Praca ta zostaje usytuowana w kontekście krytycznej analizy dyskursu i badań nad profesjolektami tzw. „nowych zawodów”. Zmiany zachodzące w obrębie tego stylu/stylów stają się indeksem zmian w społecznej i kulturowej rzeczywistości Polski po 1989 r., m.in. wzmożonych postaw i praktyk konsumenckich Polaków.

Bibliografia

Banasiak B., Jaksender K., Kucner A. (red.) 2011: Foucault, Deleuze, Derrida. Festiwal Filozofii, t. 3, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Beck U., Giddens A., Lash S.. 2009: Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borowski A. 2013: Erving Goffman i Michel Foucault — analiza dyskursów, International Letters of Social and Humanistic Sciences 1, 19–26.

Bylok F. 2016: Alternatywne formy konsumpcji wobec konsumpcjonizmu, Handel Wewnętrzny 2(361), 63–77.

Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. 2015: Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dijk T. van 1993. Principles of Critical Discourse Analysis, „Discourse & Society” 4(2), 249–283.

Dijk T. van 2008. Discourse and Power. Contributions to Critical Discourse Studies, Houndsmills: Palgrave MacMillan.

Fairclough N. 1996: Language and Power, London–New York: Routledge.

Fairclough N. 2010: Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language, Harlow: Longman.

Fowler R., Hodge B., Kress G., Trew T. 1979: Language and Control, London: Routledge & Kegan Paul.

Giddens A. 2001: Nowe zasady metody socjologicznej, tłum. G. Woroniecka, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Hałas E. 2011: Refleksyjność jako zasada i problem teorii społecznej, Zagadnienia Naukoznawstwa 2(188), 191–202.

Ostolski A. 2003: Dyskurs u władzy. Filozofia polityczna Michela Foucaulta, Etyka 36, 159–172.

Wasilik K. 2014: Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów — konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, Konsumpcja i Rozwój 1(6), 66–74.

Weiss G., Wodak R. 2003: Introduction: Theory, Interdisciplinarity and Critical Discourse Analysis, [in:] Wodak R., Weiss G. (eds.), Critical Discourse Analysis. Theory and Interdisciplinarity, London: Palgrave Macmillan, 1–34.

Opublikowane
2019-12-21
Jak cytować
Skowronek, Katarzyna. 2019. „Czy języki Marketingu «mogą kłamać»? Recenzja Monografii Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn "Polskie Dyskursy Marketingu. Perspektywa lingwistyczna"”. SOCJOLINGWISTYKA 33(1): 289-95. https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/54 (23 styczeń 2020).
Dział
SPRAWOZDANIA I PRZEGLĄD LITERATURY SOCJOLINGWISTYCZNEJ