Szanowni Państwo,

redakcja rocznika naukowego SOCJOLINGWISTYKA zaprasza do przesyłania tekstów do nowego numeru 35(2021). Artykuły naukowe, sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych w językach polskim lub angielskim można zgłaszać do 31 marca 2021 za pomocą Open Journal Systems. Tom ukaże się w drugiej połowie grudnia 2021. 

Socjolingwistyka jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MNiSW), notowanym w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ERIH PLUS, ICI Journals Master List – Index Copernicus, PBN/POL-index, Google Scholar. Artykuły są udostępniane na licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów.

Zespół redakcyjny SOCJOLINGWISTYKI