Opublikowane: 31.12.2020

Język a kultura w lingwistycznych badaniach germanistycznych

31.12.2020
Waldemar Czachur

Katowicka szkoła socjolingwistyki. Od mikroobserwacji do ujęć dyskursywno-komunikacyjnych

31.12.2020
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala

Tekstowe figury pamiętania w preambule konstytucji a kształtowanie pamięci kulturowej narodu

31.12.2020
Joanna Kowalczyk

Świadectwa ewangelikalne i katolickie w perspektywie korpusowej analizy dyskursu

31.12.2020
Albert Leśniak, Zbigniew Pasek

Wpływ języka na poczucie wykluczenia osób z niepełnosprawnościami

31.12.2020
Dorota Żuchowska-Skiba

Polski model kulturowy a komunikacja sprzedawcy z klientem

31.12.2020
Patrycja Pałka

Utekstowiona przestrzeń miejska w świetle badań mediolingwistycznych

31.12.2020
Magdalena Makowska

Społeczność Internetu wobec tradycji antycznej, czyli o mitologizmach frazeologicznych w gatunkach prymarnie internetowych (na wybranych przykładach)

31.12.2020
Magdalena Puda-Blokesz

Kim są „Wolacy z Wolski”, czyli o socjotypie jako narzędziu dominacji dyskursywnej

31.12.2020
Agnieszka Konowska

Właściwości składniowe i słowotwórcze języka familijnego Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych)

31.12.2020
Violetta Jaros

Imiennictwo w polskich rodzinach ziemiańskich na przełomie XIX i XX wieku

31.12.2020
Renata Przybylska

Umiejętność uczenia się jako jedna z kompetencji kluczowych – perspektywa nauczycieli języków obcych

31.12.2020
Mariola Jaworska

Jak (z)rozumieć obcy język pokrewny? Słowiańska adaptacja "techniki siedmiu sit" (na materiale czesko-polskim)

31.12.2020
Wojciech Hofmański

„Pożyczone” głosy Bachtina w narracjach polskich nastolatków mieszkających w Wielkiej Brytanii

31.12.2020
Sara Young

Dwujęzyczność polsko-ukraińska w Strzelczyskach na Ukrainie (na przykładzie młodzieży i najstarszego pokolenia)

31.12.2020
Ewa Dzięgiel

Przełączanie kodów (code switching) w mowie przesiedleńców z województwa tarnopolskiego i stanisławowskiego mieszkających w regionie lubuskim

31.12.2020
Gabriela Augustyniak-Żmuda

Funkcje i dysfunkcje języka inkluzywnego, ze szczególnym uwzględnieniem asymetrii rodzajowej w języku polskim

31.12.2020
Ignacy Nasalski

Źródła koncepcji ortograficznej w Bośni i Hercegowinie

31.12.2020
Matijas Baković

Dyskursywna kategoryzacja subregionów Europy w prasie chorwackiej i serbskiej po 2007 roku

31.12.2020
Piotr Mirocha