Opublikowane: gru 5, 2017

Tekst (i) obraz w lingwistycznej analizie dyskursu

gru 5, 2019
7–20
Jacek Szczepaniak

Procedura identyfikacji i kategoryzacji wyrażeń metaforycznych w tekstach publicystycznych. Analiza porównawcza wyrażeń metaforycznych dotyczących lustracji

gru 5, 2019
21–38
Anna Plater-Zyberk

Relacje władzy między pracodawcami a potencjalnymi pracownikami odzwierciedlone w strukturach gramatycznych ogłoszeń rekrutacyjnych

gru 5, 2019
39–50
Jolanta Łącka-Badura

Porównanie zjawisk językowych w dialekcie Lancashire do Received Pronunciation

gru 5, 2019
51–70
Małgorzata Kul

Termin kultura fizyczna z perspektywy socjolingwistycznej

gru 5, 2019
71–97
Julia Murrmann

Wykorzystanie algorytmów Text Mining do analizy danych tekstowych w psychologii

gru 5, 2019
99-116
Agnieszka Szymańska

Język, płeć i władza. Analiza leksykalna przemówień programowych polskich premierów

gru 5, 2019
117–132
Szymon Bręński, Monika Obrębska

Koncept WOLNOŚCI w języku molizańskich i burgenlandzkich Chorwatów

gru 5, 2019
133-148
Amir Kapetanović

Dwa modele titoizmu. Lingwistyczne badania nad ideologią realnosocjalistycznej Jugosławii

gru 5, 2019
149-162
Piotr Mirocha

Chrematonimy w funkcji społeczno-kulturowej na przykładzie druków ulotnych Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939

gru 6, 2019
163–175
Izabela Olszewska

Identyfikacja chłopców w księgach poznańskiego cechu złotników jako świadectwo rzemieślniczej kultury onimicznej w XVI wieku

gru 6, 2019
177-189
Ewa Nowak-Pasterska

(Nie)zależność imion zakonnych od chrzestnych na przykładzie imion karmelitów bosych

gru 6, 2019
191–204
Ewa Zmuda

Reprezentacja społeczna wulgaryzmów w świetle wypowiedzi polskich internautów

gru 6, 2019
205–230
Piotr Zbróg