Opublikowane: 31.12.2023

Z badań nad wielojęzycznością indywidualną: zachowania językowe utrwalone w piśmiennictwie Bronisława Malinowskiego w perspektywie transkulturowej

31.12.2023
Anna Mazur

Polski Spisz jako region pogranicza. Z perspektywy jego mieszkańców

31.12.2023
Ilona Kulak

Gwara żołnierska w dokumentach osobistych polskich weteranów armii Cesarstwa Niemieckiego

31.12.2023
Sławomir Kułacz

Między grzecznością językową a perswazją. Leksykalne środki wyrazu w listach otwartych we współczesnym języku chińskim

31.12.2023
Ewa Zajdler, Michał Żydaczewski

Chronotop cykliczny w świetle danych słowników asocjacyjnych (krótkie studium porównawcze polsko-białoruskie)

31.12.2023
Barbara Rodziewicz

Chorwacki i słoweński pamiątkowy krajobraz językowy nazw ulic na początku XXI wieku. Kontestacja, reprodukcja i redefinicja titostalgii

31.12.2023
Piotr Mirocha

Mechanizmy tworzenia konstrukcji słowotwórczych przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na przykładzie kategorii nazw narzędzi

31.12.2023
Mateusz Szurek

Miganie w oczach mówiących. Percepcje komunikacji wizualno-przestrzennej w narracjach w polszczyźnie fonicznej

31.12.2023
Celina Heliasz-Nowosielska

Ramy w prasowych przekazach o zdrowiu w kontekście ich (nie)etyczności

31.12.2023
Edyta Zierkiewicz

Zdrowie i zdrowy w świetle danych językowych z najstarszych polskich tekstów kulinarnych

31.12.2023
Sylwia Przęczek-Kisielak

Społeczna reprezentacja koronawirusa w polskiej prasie katolickiej

31.12.2023
Piotr Zbróg

Emocje na celowniku – antyukraińskie komentarze w mediach społecznościowych

31.12.2023
Katarzyna Liber-Kwiecińska

„Ginące dzieci, rozpaczające matki” – analiza dyskursu zapośredniczonego komputerowo w odniesieniu do obrazu ludności cywilnej oraz narodu dotkniętych wojną w Ukrainie (na podstawie polsko-języcznych wpisów na forach internetowych)

31.12.2023
Magdalena Zabielska, Nataliia Kishchenko

Opozycja swój vs. obcy w dyskursie kibicowskim – na przykładzie określeń stadionów ŁKS-u i Widzewa Łódź używanych na forach internetowych

31.12.2023
Katarzyna Burska

Kim jest Twitterowa Julka? Możliwe przyczyny i mechanizm powstania nowego eponimu z perspektywy socjolingwistycznej

31.12.2023
Aleksandra Miaskowska

Zabić czy przerwać? Dyskurs aborcyjny pro-life vs pro-choice wokół sprawy Wydrzyńskiej

31.12.2023
Julia Seweryn

Wlepka jako tekst minimalny

31.12.2023
Magdalena Makowska

Ars Dragonia Joanny Jodełki – young adult fantasy, urban fantasy, low fantasy czy kryminał fantasy? Wyznaczniki gatunkowe powieści ukryte w onimach

31.12.2023
Marta Nowak