Opublikowane: 4.12.2015

Polityka językowa państwa polskiego w okresie międzywojennym

4.12.2015
7-20
Ewa Woźniak

Regionalne zróżnicowanie ilościowe imiennictwa w Polsce

5.12.2019
21-37
Paweł Swoboda

Gdy twoja mowa cię (nie) zdradza, czyli o wielojęzyczności na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskiej

5.12.2019
39-62
Irena Bogocz, Małgorzata Bortliczek

Język migowy w perspektywie socjolingwistycznej

5.12.2015
63-87
Piotr Tomaszewski, Tomasz Piekot

Afazja w ujęciu lingwistycznym, czyli co strukturalizm, generatywizm i kognitywizm wnoszą do współczesnej afazjologii

5.12.2015
89-104
Anna Siudak

Prozodia semantyczna. Pojęcie, problemy, przydatność

5.12.2019
105-120
Victoria Kamasa

Zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej wywołane negatywną oceną poprawności wypowiedzi

5.12.2019
121-134
Piotr Zbróg

Elementy formalne i nieformalne w rozmowach urzędowych

5.12.2015
135-148
Mariusz Rutkowski

Współczesna sytuacja socjolingwistyczna na Grodzieńszczyźnie

5.12.2019
149-169
Katarzyna Konczewska

АСОЦИЈАТИВНИ РЕЧНИЦИ КАО ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ У ПОСТАТЕИСТИЧКИМ ДРУШТВИМА ИСТОЧНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ (на материјалу речника српског и руског језика)

5.12.2019
171-190
Ксенија Кончаревић

Językowy obraz wspólnoty komunikatywnej posługującej się socjolektem CB-radiowym

5.12.2019
191-205
Violetta Jaros

Prototypowy obraz pogardy w narracjach potocznych

5.12.2019
207-218
Aleksandra Jasielska

Kerygmat — czyli o modzie w kościelnej odmianie języka

5.12.2019
219-226
Jadwiga Waniakowa

O pojęciach religijnych w sowieckim totalitarnym dyskursie o kulturze w latach 1953–1957

5.12.2019
227-244
Piotr Zemszał

Język sportu w ujęciu leksykografów. Analiza terminograficzna wybranych słowników z terminologią sportową

5.12.2019
245-267
Julia Murrmann

O języku specjalistycznym w komentarzu sportowym (na przykładzie relacji z meczów siatkarskich)

5.12.2019
269-282
Beata Jarosz

Czasownik emocji lubić w konstrukcjach konwersacyjnych dzieci przedszkolnych

5.12.2019
283-299
Ewa Brzdęk

Biała magia w leksyce dawnej polszczyzny

5.12.2019
301-311
Zuzanna Krótki

Elementy słownictwa przestępczego w wypowiedziach bohaterek książek Katarzyny Bondy "Polskie morderczynie" i Marii Nurowskiej "Drzwi do piekła"

5.12.2019
313-323
Anna Niepytalska-Osiecka

Lingua receptiva w powieści Szczepana Twardocha "Drach"

5.12.2019
325-335
Magdalena Steciąg

„Mješavinu uspite” lub „mešavinu sipajte” — czy tłumaczenia i oddzielne instrukcje konsumenckie na obszarze byłego języka serbsko-chorwackiego są potrzebne? Analiza wybranych przykładów

5.12.2019
337-354
Monika Skrzeszewska

Terytorium symboliczne w Načertaniju Ilii Garašanina — historyczna geneza symboliki i ukształtowanie semiotyczno-językowe

5.12.2019
355-367
Piotr Mirocha