Opublikowane: gru 5, 2016

Wdrażanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych a rzeczywistość socjolingwistyczna w Polsce

gru 5, 2016
7-21
Mirosława Sagan-Bielawa

Miejsce i rola dialektu w repertuarze językowym młodego pokolenia Włochów. Diagnoza socjolingwistyczna

gru 5, 2019
23-37
Julia Murrmann

Edukacja jako główny element planowania języka na przykładzie baczkich Bunjewców

gru 5, 2019
39-51
Anna Dudek

Status gwary w języku polskim

gru 5, 2019
53-60
Jadwiga Wronicz

Gwara śląska jako tworzywo językowe „tłumaczeń” literatury światowej

gru 5, 2019
61-72
Anna Momot

Krakowianie o wiejskich korzeniach. Podzielona tożsamość

gru 5, 2019
73-80
Halina Kurek

Zaolziańska twórczość gwarowa

gru 5, 2019
81-88
Janina Labocha

Zmiany wartościowania gwary przez mieszkańców Hajnówki na pograniczu wschodnim od połowy XX wieku do dnia dzisiejszego (na podstawie wywiadów)

gru 5, 2019
89-99
Katarzyna Czarnecka

Język pism kierowanych przez mieszkańców okolic Zakliczyna nad Dunajcem do instytucji gminnych

gru 5, 2019
101-113
Anna Piechnik

Gwara w powieściach Ryszarda Wytrycha Orły na śniegu i Czwarty grzech

gru 5, 2019
115-131
Violetta Jaros

Kilka uwag o socjolekcie przestępczym polszczyzny przedwojennego Lwowa

gru 5, 2019
133-145
Maciej Rak

Językowy obraz społeczeństwa w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

gru 5, 2019
147-172
Beata Żywicka

Miejsce nazw wartości w języku zakonnic (na przykładzie siedemnastowiecznych rozmyślań dla nowicjuszek

gru 5, 2019
173-187
Ewa Zmuda

O stereotypach konotowanych przez niektóre modele współczesnych nazwisk (próba weryfikacji w oparciu o materiał z Bielska Podlaskiego)

gru 5, 2019
189-206
Michał Mordań

Jak nie ma w domu chłopa, zgłupieje i Penelopa – męskość i żeńskość w polskiej leksyce i frazeologii o proweniencji mitologicznej

gru 5, 2019
207–220
Magdalena Puda-Blokesz

(Nie)sprawiedliwość - nastoletnie konceptualizacje

gru 5, 2019
221–232
Anna Wileczek

Strategie komunikacyjne w zespole Reduty Juliusza Osterwy

gru 5, 2019
233–244
Ewa Dulna-Rak

Pragmatyczne znaczenia predykatu modalnego móc w konstrukcjach konwersacyjnych dzieci przedszkolnych

gru 5, 2019
245–259
Ewa Brzdęk

Style radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi a częstość użycia partykuł w wypowiedziach jako wskaźnik lęku w sytuacji społecznej ekspozycji

gru 5, 2019
261–275
Monika Obrębska, Joanna Zinczuk-Zielazna

Segment streszczający recenzji cenzorskiej (na materiale GUKPPiW z roku 1950)

gru 5, 2019
277–288
Anna Ż.M. Wiśniewska-Grabarczyk